Nieuws

06-09-2018 10:33
Welkom! De nieuwe lessen starten: dinsdag  18 September 2018 donderdag 20 September 2018 vrijdag 21 September 2018

 

 

 

 

 

 

Contact

Kinderatelier BETALINGEN: naam van kind + cursus vermelden
NL71 INGB 0007 2973 13
Susann Rittermann Textiles, Amsterdam

atelier
Marcusstraat 52
1091 TK Amsterdam
post
Marcusstraat 50
1091 TK Amsterdam

06- 221 79 726
020 69 49 426
susann.rittermann@gmail.com