Nieuws

22-08-2019 00:00
Welkom! De nieuwe lessen starten: dinsdag  10 September 2019 donderdag 12 September 2019 vrijdag 13 September 2019

 

 

 

 

 

 

Contact

Kinderatelier BETALINGEN: naam van kind + cursus vermelden
NL71 INGB 0007 2973 13
Susann Rittermann Textiles, Amsterdam

atelier
Marcusstraat 52
1091 TK Amsterdam
post
Marcusstraat 50
1091 TK Amsterdam

06- 221 79 726
020 69 49 426
susann.rittermann@gmail.com