Jaaroverzicht van Het Kinderatelier 2019-20

Het Kinderatelier rooster is gerelateerd aan het jaarrooster van de 4e Montessorischool De Pinksterbloem.
De eerste lesweek start op 10 september 2019
De laatste week van het schooljaar is er geen les.

 

 

Contact

Kinderatelier BETALINGEN: naam van kind + cursus vermelden
NL71 INGB 0007 2973 13
Susann Rittermann Textiles, Amsterdam

atelier
Marcusstraat 52
1091 TK Amsterdam
post
Marcusstraat 50
1091 TK Amsterdam

06- 221 79 726
020 69 49 426
susann.rittermann@gmail.com