Jaaroverzicht van Het Kinderatelier 2018-19

Het Kinderatelier rooster is gerelateerd aan het jaarrooster van de 4e Montessorischool De Pinksterbloem.
De eerste lesweek start op 18 september.
De laatste week van het schooljaar is er geen les.

Verklaring schema:
Wit = geen lesdag
Blauw, aqua en roze = lesdag

Oranje = studiedag - geen of een aangepaste les
Lichtoranje = school tot 12 uur - geen of een aangepaste les
21 december = start kerstvakantie - geen les
Grijs = vakantie of feestdag - school gesloten, geen les

Contact

Kinderatelier BETALINGEN: naam van kind + cursus vermelden
NL71 INGB 0007 2973 13
Susann Rittermann Textiles, Amsterdam

atelier
Marcusstraat 52
1091 TK Amsterdam
post
Marcusstraat 50
1091 TK Amsterdam

06- 221 79 726
020 69 49 426
susann.rittermann@gmail.com